Od stycznia 2017 r. wchodzą nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Nowa Ustawa o Ochronie Przyrody znosi obowiązek posiadania pozwolenia na wycinkę drzew W określonych przypadkach drzewo rośnie na prywatnym gruncie.
 W przypadku gdy wycinka wiąże się prowadzeniem działalności gospodarczej bądz na terenie firmy czy instytucji oraz prowadzonej działalniści rolniczej , wycinka możliwa jest gdy obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza (zależnie od gatunku) 50 cm lub 100 cm.

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .